top of page
293458032_5367626423325416_9167921163963805338_n.jpg
2022_07_29_22_03_IMG_7446.JPG

THE VISUAL ABSTRACT CITY

𝗧𝗵𝗲 𝗩𝗶𝘀𝘂𝗮𝗹 là một chuỗi sự kiện trải nghiệm nghệ thuật thị giác được tổ chức bởi 𝟭𝟬% 𝗖𝗼𝗹𝗹𝗲𝗰𝘁𝗶𝘃𝗲 & 𝗩𝗶𝘀𝘂𝗮𝗹 𝟬𝟴𝟰, nơi những nghệ sĩ sáng tạo nghệ thuật cùng nhau chia sẻ mục đích chính nhằm lan tỏa giá trị nguyên bản của hiệu ứng đồ họa thị giác kết hợp cùng âm nhạc chọn lọc. Tất cả được thực hiện với tinh thần "dám làm", tư duy sáng tạo và đột phá.

bottom of page